Hulp en ondersteuning

Voor hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Loket. Of dat nu gaat over zorg, wonen, opvoeden of werk en inkomen.

Wilt u online een melding doen van een (mogelijke) hulpvraag voor uzelf of voor een ander? Onze medewerkers zullen met u of de  opgegeven contactpersoon contact opnemen.

logo DigiD
logo DigiD

Particulier

Via onderstaande knop kunt u melding doen door in te loggen met uw DigiD.

Doe uw melding met DigiD

 

Via onderstaande knop kunt u melding doen zonder in te loggen.

Doe uw melding zonder inlog

Heeft u vragen?

U kunt het Sociaal Loket op werkdagen bereiken via telefoonnummer 088 75 15 100 of e-mail sociaalloket@jouwgemeente.nl.

Hulp nodig bij het aanvragen van ondersteuning? Lees meer over cliëntondersteuning.

Nood

In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kunt u het volgende doen: 

 • In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, belt u de alarmcentrale, telefoonnummer 112 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Brandweer, politie of ambulance kunnen dan als hulp worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u op de website van de politie.
   
 • In crisissituaties waarbij de veiligheid van kinderen of volwassenen gevaar loopt (zoals huiselijk geweld of mishandeling) belt u met de Crisisdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0800 14 71 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie vindt u op de website van Veilig Thuis
 • Voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling, belt u met 0800 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Ook bij een vermoeden kunt u contact opnemen via dit nummer. Meer informatie hierover vindt hier op de website van Veilig Thuis.
   
 • Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning of veroorzaakt iemand ernstige overlast, bijvoorbeeld bij vermoeden van zware (psychische) problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid. 

  Bij het Meldpunt Zorg & Overlast kunt u een melding doen wanneer u zich zorgen maakt over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. Dit kan ook in het geval u denkt dat er zorg nodig is maar dat de inwoner hier zelf niet om kan of wil vragen. Ook als u vermoedt dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunt u dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast aangeven. Meer informatie vindt op de pagina: GGD zhz - Meldpunt zorg en overlast U kunt ook telefonisch contact opnemen via 078-7708504
   
 • Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een ernstige psychiatrische problemen heeft en mogelijke een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving is? In sommige gevallen is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Om te zorgen dat deze personen de hulp krijgen die ze nodig hebben.
  U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid. Meer informatie vindt u op de pagina: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 078-7708504
   
 • Voor het doen van een (anonieme) melding van ouderenmishandeling of het vragen van advies kunt u bellen met Veilig Thuis: 0800-2000. Als deze stap voor u (nog) te groot is dan kunt u de situatie anoniem bespreken met leden van het Sociaal Team Molenlanden: Wilma van der Hout: 06 211 300 31 of Ada de Heer: 06 117 837 66.
   
 • Heeft u andere acute gezondheidsvragen, neemt u dan contact op met uw huisarts. Buiten kantooruren belt u hiervoor met de huisartsenpost:
  - Huisartsenpost Gorinchem en Omstreken 0183 64 64 10
  - Huisartsenpost Drechtsteden 078 20 20 020
  - Huisartsen Bleskensgraaf  0184 69 14 53 

De zorgvragen op een rij

Onderstaand een overzicht met informatie over zorg, hulp en ondersteuning: