Urgentie woonruimte

Urgentie

Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden direct te kunnen helpen. De meeste mensen moeten dus een aantal jaren wachten tot ze een geschikte woning hebben gevonden, ook al hebben ze soms dringend woonruimte nodig.

Als u een sociale huurwoning nodig heeft, kunt u in uitzonderlijke situaties met voorrang voor een woning in aanmerking komen, bijvoorbeeld als er sprake is van een medische of sociale noodzaak. Dat wordt ‘urgentie’ genoemd. In de urgentiewijzer leest u hier meer over en kunt u zien of u voor urgentie in aanmerking komt.

Lees eerst de 

Urgentiewijzer (PDF - 175KB)

. Hierin staat waar u aan moet voldoen om voor urgentie in aanmerking te komen.

Melding doen

Overweegt u om een aanvraag in te dienen? Maak dan gebruik van onderstaand meldformulier.

Melden urgentieaanvraag

Nadat wij uw meldformulier hebben ontvangen nemen wij contact met u op. Tijdens een oriënterend gesprek bespreken we met u of het zinvol is een officiële aanvraag in te dienen. Dit oriënterende gesprek kan telefonisch plaatsvinden of wij maken met u een afspraak op locatie. Dit gesprek is nog niet de feitelijke behandeling van uw aanvraag.

Vragen?

Heeft u vragen vooraf? Neem dan contact op met het Sociaal Loket: via 088 75 15 100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl

Sociale huurwoning

Als u in Molenlanden in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, heeft u een inschrijving nodig bij Woongaard.

Sociale huurwoning