Urgentie woonruimte

Wilt u urgentie aanvragen? Lees dan eerst de urgentiewijzer.

Urgentie

Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden direct te kunnen helpen. De meeste mensen moeten dus een aantal jaren wachten tot ze een geschikte woning hebben gevonden, ook al hebben ze soms dringend woonruimte nodig.

Als u een sociale huurwoning nodig heeft, kunt u in uitzonderlijke situaties met voorrang voor een woning in aanmerking komen, bijvoorbeeld als er sprake is van een medische of sociale noodzaak. Dat wordt ‘urgentie’ genoemd. In de urgentiewijzer leest u hier meer over en kunt u zien of u voor urgentie in aanmerking komt.

Lees eerst de urgentiewijzer. Hierin staat waar u aan moet voldoen om voor urgentie in aanmerking te komen.

Aanvragen

Wilt u urgentie aanvragen? Klik op onderstaande knop om dit te melden.

Het aanvragen van urgentie kost € 66,00.

Melden urgentieaanvraag