Functionaris Gegevensbescherming

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de gemeente een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG functioneert als onafhankelijke, interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De taken die worden uitgevoerd door de FG zijn o.a.:

  • informeren en adviseren over verplichtingen op grond van de AVG;
  • toezien op de naleving van de AVG en het interne gegevensbeschermingsbeleid;
  • op verzoek adviseren over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
  • samenwerken met en optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nadere informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via het e-mailadres fg@jouwgemeente.nl kan contact worden opgenomen met de FG van de gemeente Molenlanden.