Toeslagenaffaire

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rond huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De VNG en het Rijk hebben gemeenten daarom eind 2020 gevraagd om, in aanvulling op de compensatiemaatregelen van de Belastingdienst en het Rijk, ondersteuning te bieden aan gedupeerde inwoners van de Toeslagenaffaire.

Intake en begeleiding door Avres

In Molenlanden hebben wij Avres gevraagd om de eerste intake en begeleiding van gedupeerden op zich te nemen. Zodra zij via de Belastingdienst gegevens ontvangen van een gedupeerde, nemen zij telefonisch contact op. Om na te gaan of ondersteuning nodig is op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van kinderen. Gedupeerden kunnen zich tot 1 januari 2024 aanmelden bij de Belastingdienst.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2020

Het Rijk heeft alle overheidsinstanties verzocht om achterstallige inning van heffingen van 2020 in ieder geval te bevriezen en indien mogelijk kwijt te schelden. In Molenlanden is de inning van gemeentelijke heffingen bevroren. Voor wat betreft de kwijtschelding heffingen 2020 wachten we de landelijke regeling af. In juni komt het Rijk met een landelijke regeling tav publieke en private schulden, waarin de landelijke spelregels worden bepaald en ook hoe de compensatie door het Rijk wordt geregeld.

Oproep om te melden

Op dit moment hebben we alle gedupeerden, voor zover aangemeld, in beeld. Bent u gedupeerd maar heeft u zich nog niet aangemeld? Dan vragen we u dit alsnog te doen, zodat we u hulp en ondersteuning op maat kunnen bieden. Iedere situatie wordt zorgvuldig en onafhankelijk opgepakt.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over de toeslagenaffaire en uw situatie? Dan kunt u contact opnemen met Avres.