Vrijwilligerswerk

In Molenlanden zijn meerdere vrijwillige hulp- en welzijnsorganisaties actief. Ze organiseren activiteiten voor verschillende groepen (ouderen, mensen met een beperking, eenzame mensen) en er wordt praktische steun geboden in de vorm van vervoer, boodschappendienst, maaltijden thuis, sociaal huisbezoek en op administratief gebied. Voor meer informatie gaat u naar www.welzijnmolenlanden.nl/vrijwilligersvacaturebank