Meldpunt Zorg en Overlast

Meldpunt Zorg en Overlast

Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning of veroorzaakt  iemand ernstige overlast, bijvoorbeeld bij vermoeden van zware (psychische) problemen?
Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid. 

Bij het Meldpunt Zorg & Overlast kunt u een melding doen wanneer u zich zorgen maakt over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. Dit kan ook in het geval u denkt dat er zorg nodig is maar dat de inwoner hier zelf niet om kan of wil vragen. Ook als u vermoedt dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunt u dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast aangeven.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de pagina: GGD zhz - Meldpunt zorg en overlast. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 078-7708504.

Ernstige psychiatrische problemen

Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk ernstige psychiatrische problemen heeft en mogelijke een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving is? In sommige gevallen is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Om te zorgen dat deze personen de hulp krijgen die ze nodig hebben.
U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de pagina: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 078-7708504.

Over de Wet verplichte GGz

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg  (WvGGz). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz.

De belangrijkste veranderingen in de wet zijn:

  • De verplichte zorg kan thuis of poliklinisch.
  • De betrokkene en zijn familie hebben inspraak in de behandeling.
  • Inwoners kunnen het melden wanneer zij zich zorgen maken over iemand die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen is (en hulp weigert).