Ouderenmishandeling

1 op 20 ouderen in Zuid Holland Zuid krijgt te maken met huiselijk geweld. Het is een maatschappelijk probleem dat zich vooral achter de voordeur afspeelt en daarom lastig aan te pakken is. Ouderenmishandeling gaat niet altijd om kwade wil. Soms wordt de zorg over de oudere iemand teveel. Of deze persoon weet niet goed hoe hij/zij met de situatie om kan gaan. Daardoor kunnen goede bedoelingen langzaam omslaan in verwaarlozing of mishandeling 

Ouderenmishandeling gebeurt niet alleen fysiek. Financiële uitbuiting, vernedering of pesten zijn ook voorbeelden van mishandeling. Daarom is het ook niet altijd duidelijk zichtbaar. 
Toch kunt u soms het idee hebben dat er iets niet klopt. Misschien is het een lege koelkast, een overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking, schichtig gedrag of verwondingen waar geen goede verklaring voor gegeven kan worden of zijn het onbetaalde rekeningen en aanmaningen. Het is goed om hier alert op te zijn. Om signalen te herkennen en weten wat te doen.

Advies en ondersteuning bij vermoedens van ouderenmishandeling

Heeft u vermoedens van ouderenmishandeling maar is de stap naar Veilig Thuis te groot? Dan kunt u terecht bij het Sociaal team van gemeente Molenlanden voor deskundig advies. Anoniem kunt u uw situatie, vermoedens of onderbuikgevoel met hen bespreken. Het is belangrijk om mishandeling serieus te nemen, erover te praten en hulp te zoeken. Praten is de eerste stap naar een oplossing!

Voor het doen van een (anonieme) melding of het vragen van advies kunt u bellen met: 
Veilig Thuis: 0800-2000.

Als deze stap voor u (nog) te groot is dan kunt u de situatie anoniem bespreken met leden van het Sociaal Team Molenlanden: 

Veilig Oud in Zuid-Holland Zuid  

Om ouderenmishandeling te voorkomen en terug te dringen is het nodig dat regionale partijen (nog) meer met elkaar samenwerken op het gebied van signalering en hulpverlening. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid heeft daarom in samenwerking met Stichting Drechtzorg de werkgroep ‘Veilig Oud in Zuid-Holland Zuid’ opgericht. Deze werkgroep inventariseert momenteel welke partijen in regio Drechtsteden en Alblasserwaard belangrijke schakels kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de huisartsen, sociale wijkteams, gemeenten, politie, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, maar ook bewindvoerders, woningcoöperaties, notarissen en banken. Samen vangen zij signalen op en samen kunnen zij zorgen dat mensen veilig oud kunnen worden.