Buurtbemiddeling

De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Conflicten of burenruzies kunnen de sfeer in een straat of buurt negatief beïnvloeden. In Molenlanden doen we mee aan het project Buurtbemiddeling. Wij vinden het belangrijk dat u geholpen wordt deze conflicten zelf op te lossen. Heeft u hulp nodig bij het oplossen een burenruzie? Vraag buurtbemiddeling aan.

Vroegtijdige aanpak

Burenruzies beginnen vaak met irritaties over een kleinigheid. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen en uw woonplezier behoorlijk verpesten. Buurtbemiddeling helpt u om burenruzies op te lossen die te maken hebben met kleine ergernissen zoals geluidsoverlast door dieren en musicerende buren of het steeds klappende hek in de
achtertuin, overhangend groen, te lang rommel op de stoep laten liggen enzovoort. Buurtbemiddeling is speciaal bedoeld voor een
vroegtijdige aanpak van problemen. Wij proberen te voorkomen dat de politie er aan te pas moet komen. Onafhankelijke bemiddelaars helpen buurtgenoten afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Het is de bedoeling om buren – weer – met elkaar in gesprek te brengen en het onderlinge contact te herstellen.

Hoe werkt het?

Buurtbemiddelaars kunnen helpen om er met elkaar als buren uit te komen. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin de bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gehoord. De bemiddelaars zijn van geen enkele partij, ze zijn neutraal en onafhankelijk. Ze luisteren en helpen zoeken naar oplossingen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulp van buurtbemiddeling is gratis.

Meer informatie

Wilt u buurtbemiddeling aanvragen of wilt u gewoon eens overleggen wat u met uw burenprobleem zou kunnen doen? Neemt u dan contact op met Ingrid van Oostwaard van ElkWelzijn. Ingrid van Oostwaard, Coördinator Buurtbemiddeling
buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of 0345 51 52 27.