Mantelzorg

Staat u bij de gemeente Molenlanden geregistreerd als mantelzorger en bent u 18 jaar of ouder? Dan ontvangt u een ‘mantelzorgcompliment’. Dat is een geldbedrag waarmee de gemeente u bedankt voor uw inzet. Het bedrag wordt in de eerste helft van december 2020 naar u overgemaakt. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Mantelzorgers tot 18 jaar ontvangen een cadeaubon.

Bent u nog niet geregistreerd als mantelzorger?
Maar zorgt u wel langdurig voor familie, vrienden of buren vanwege ziekte, beperking of ouderdom? En woont deze zorgvrager in Molenlanden? Dan kunt u zich laten registreren als mantelzorger. Als u dit vóór 9 november a.s. doet en u bent 18 jaar of ouder, dan ontvangt u het mantelzorgcompliment 2020. 

Hoe kunt u zich registreren?
U kunt het registratieformulier via deze link vóór 9 november 2020 invullen. Is het voor u niet mogelijk om het registratieformulier in te vullen via de website? Dan kunt u het formulier ook opvragen via info@welzijnmolenlanden.nl.

Heeft u vragen?
Of wilt u meer weten over het compliment of over mantelzorg in het algemeen? Dan horen wij dit graag. U kunt contact opnemen met:

Stichting Welzijn Molenlanden: info@welzijnmolenlanden.nl (bij voorkeur)Sociaal Loket via telefoonnummer 088 – 75 15 100 (ma-do 8:30 - 17:00 uur, vr 8:30 – 15:00 uur).

Bij mantelzorg gaat het om de zorg aan een familielid, buur of kennis die door psychische of lichamelijke beperkingen, een chronische aandoening, ouderdomsgebreken of verslaving extra zorg nodig heeft. Mantelzorg overstijgt de gewone dagelijkse hulp en zorg en wordt niet gegeven in het kader van betaalde, professionele zorgverlening of een vrijwilligersactiviteit.

Mantelzorg is anders dan vrijwilligerswerk. Meestal is het geen keuze maar overkomt het je. Veel mensen zorgen als vanzelfsprekend voor hun vader, moeder, kind of vriend. Hun zorg is vaak langdurig en/of intensief. Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting en eenzaamheid. Daarom wil Molenlanden de mantelzorgers ondersteunen en van hen horen op welke manieren dat het beste kan. Om mantelzorgers  te bereiken is een actueel mantelzorgbestand essentieel. Bent u mantelzorger en staat u nog niet in het bestand, dan vragen wij u om u te registreren. 

Het voordeel van registratie is dat u als mantelzorger weet dat u bij de gemeente kan aankloppen voor mantelzorgondersteuning. Deze ondersteuning, individueel of collectief, kan bestaan uit:

Wanneer u zich laat registreren als mantelzorger ontvangt u persoonlijke uitnodigingen voor relevante cursussen, trainingen, bijeenkomsten en voor de uitreiking van de mantelzorgwaardering.

U kunt zich registreren door het registratieformulier mantelzorgers in te vullen en te mailen naar info@welzijnmolenlanden.nl.

Als u ondersteuning nodig heeft of vragen heeft op het gebied van mantelzorg kunt u contact opnemen met het sociaal loket.

De gemeente gaat aan de hand van uw meldingsformulier met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. We kijken naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld met de inzet van een vrijwilliger. Of door het regelen van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken voor de zorgvrager. Soms helpt het al als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.

Komt uit het gesprek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de zorgvrager.

Molenlanden biedt kortdurende mantelzorgondersteuning vanuit het Sociaal Team. Voor langdurige en complexe situaties biedt Stichting MEE Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ondersteuning. In het contact met de gemeente kunnen we overleggen wat voor u nodig is.

Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Om u als mantelzorgers te ondersteunen organiseert de gemeente informatieve bijeenkomsten, cursussen en individuele ondersteuning door de mantelzorgconsulent. Deze biedt u;

  • Informatie en advies
  • Administratieve ondersteuning bij de zorg
  • Een luisterend oor
  • Praktische hulp
  • Nieuwsbrief (opgeven via onderstaand telefoonnummer of mailadres)

Aan de dienstverlening van de mantelzorgconsulent zijn geen kosten verbonden. U kunt contact opnemen met de mantelzorgconsulent Yvonne Pijnenburg, Stichting MEE-Vivenz via Yvonne.Pijnenburg@meevivenz.nl, telefoon 06-55308142. Ook kunt u voor algemene informatie bellen met het servicebureau van MEE-Vivenz telefoon 0183 69 16 00 (maandag tot en met vrijdag).