Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Bij mantelzorg gaat het om de zorg aan een familielid, buur of kennis die door psychische of lichamelijke beperkingen, een chronische aandoening, ouderdomsgebreken of verslaving extra zorg nodig heeft. Mantelzorg overstijgt de gewone dagelijkse hulp en zorg en wordt niet gegeven in het kader van betaalde, professionele zorgverlening of een vrijwilligersactiviteit.

Ook mantelzorgers hebben ondersteuning nodig

Mantelzorg is anders dan vrijwilligerswerk. Meestal is het geen keuze maar overkomt het je. Veel mensen zorgen als vanzelfsprekend voor hun vader, moeder, kind of vriend. Hun zorg is vaak langdurig en/of intensief. Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting en eenzaamheid. Daarom wil Molenlanden de mantelzorgers ondersteunen en van hen horen op welke manieren dat het beste kan. Om mantelzorgers  te bereiken is een actueel mantelzorgbestand essentieel. Bent u mantelzorger en staat u nog niet in het bestand, dan vragen wij u om u te registreren. 

Mantelzorgondersteuning, individueel of collectief, kan bestaan uit:

Waar kan ik ondersteuning vragen?

Het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden van Stichting Welzijn Molenlanden is dé ingang voor alle vragen op het gebied van mantelzorgondersteuning. 

Stichting Welzijn Molenlanden is op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar 085 0066089 of per e-mail info@welzijnmolenlanden.nl.

Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl. Ontmoetingen zijn momenteel door de coronamaatregelen beperkt, de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

Achtergrondinformatie
Het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden is ondergebracht bij Stichting Welzijn Molenlanden en is een samenwerkingsverband tussen MEE/Vivenz, De Lange Wei, Rivas Zorggroep, Sociaal Team Molenlanden, gemeente Molenlanden en Stichting Welzijn Molenlanden. 

19-01-2021 | Steunpunt Mantelzorg Molenlanden van start! (nieuwsbericht)

Hoe kan ik mij registreren als mantelzorger?

Wanneer u zich laat registreren als mantelzorger ontvangt u persoonlijke uitnodigingen voor relevante cursussen, trainingen, bijeenkomsten en voor de uitreiking van de mantelzorgwaardering.

Staat u bij de gemeente Molenlanden geregistreerd als mantelzorger en bent u 18 jaar of ouder? Dan ontvangt u een 'mantelzorgcompliment', als dank voor uw inzet. Jonge geregistreerde mantelzorgers ontvangen een presentje.

Informatie over hoe u zich kunt registreren vindt u hier:

Week van de mantelzorg

Tijdens de week van de mantelzorg willen we iedereen die lange tijd zorgt voor familie, vrienden of buren vanwege ziekte, beperking of ouderdom extra in het zonnetje zetten.