Opvoeden en opgroeien

Bij het Sociaal Team kunt u terecht bij (jeugd)professionals met kleine vragen over opvoeding tot aan specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij bekijken samen met u en uw kind wat zij kunnen betekenen. Professionals verlenen jeugdhulp bij specifieke opgroei- en opvoedvragen, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het nodig is, hebben zij hierbij toegang tot de zorgaanbieders in de regio. Het Sociaal Team is te bereiken via telefoonnummer 088 75 15 000 of e-mail sociaalloket@jouwgemeente.nl.

Voor vragen over inkoop en contractmanagement, financiën en juridische zaken ten aanzien van jeugdhulp kunt u contact opnemen met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.  

Voor vragen, informatie of klachten binnen de Jeugdzorg kunnen kinderen, jongeren, ouders en verzorgers terecht bij de vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of  088 55 51 000. 

Vanaf de geboorte tot het moment dat uw kind 4 jaar oud is, nodigen de jeugdverpleegkundige en jeugdarts u en uw kind regelmatig uit op het consultatiebureau. Daar wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en kunt u terecht voor advies over opgroeien en opvoeden. Ook krijgt uw kind via de Jeugdgezondheidszorg de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden. Wanneer uw kind naar school gaat, wordt hij of zij nog een aantal malen door de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd. Maar ook daarbuiten kunnen u en uw kind altijd terecht met vragen over gezondheid en opvoeding. 

Tot uw kind 12 jaar is kunt u via het Ouderportaal inloggen in het dossier. Hier vindt u informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind. Het is ook de plek waar u gemakkelijk online een afspraak kunt verzetten en de vragenlijsten kunt invullen. Inloggen kan via www.rivas.nl/ouderportaal

Jongeren kunnen met hun vragen ook altijd anoniem terecht bij www.jouwggd.nl .

Heb jij problemen of zorgen en wil je daar graag met iemand over praten? Er zijn diverse organisaties in Molenlanden die je kunnen helpen. Soms helpt het om je hart te luchten. Maar er kan ook meer aan de hand zijn. 

De professionals van het Sociaal Team zijn er speciaal voor jou. Ze kijken samen met jou naar wat er nodig is en regelen ondersteuning. Ze kunnen je ook helpen werk te vinden, terug naar school of andere oplossingen te vinden voor je probleem. Zij zijn bereikbaar via het Sociaal Loket van de gemeente Molenlanden.

In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kunt u contact opnemen met de alarmcentrale, crisisdienst of huisarts(enpost). Contactgegevens vindt u op de pagina Sociaal loket.