Noodsituaties

Algemeen

In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kunt u het volgende doen:

Levensbedreigende noodgevallen

In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, belt u de alarmcentrale, telefoonnummer 112 (gratis en dag en nacht bereikbaar).

Brandweer, politie of ambulance kunnen dan als hulp worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u op de website van de politie.

Crisissituatie huiselijk geweld of mishandeling

In crisissituaties waarbij de veiligheid van kinderen of volwassenen gevaar loopt (zoals huiselijk geweld of mishandeling) belt u met de Crisisdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0800 14 71 (gratis en dag en nacht bereikbaar).

Meer informatie vindt u op de website van Veilig Thuis

Melding huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling, belt u met 0800 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Ook bij een vermoeden kunt u contact opnemen via dit nummer.

Meer informatie hierover vindt hier op de website van Veilig Thuis.

Meldpunt zorg en overlast GGD

Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning of veroorzaakt iemand ernstige overlast, bijvoorbeeld bij vermoeden van zware (psychische) problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid. 

Bij het Meldpunt Zorg en Overlast kunt u een melding doen wanneer u zich zorgen maakt over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. Dit kan ook in het geval u denkt dat er zorg nodig is maar dat de inwoner hier zelf niet om kan of wil vragen. Ook als u vermoedt dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunt u dit bij het Meldpunt Zorg en Overlast aangeven.

Meer informatie vindt op de pagina: GGD zhz - Meldpunt zorg en overlast. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 078-7708504.

Psychiatrische problemen

Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een ernstige psychiatrische problemen heeft en mogelijke een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving is? 

In sommige gevallen is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Om te zorgen dat deze personen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Meer informatie vindt u op de pagina: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 078-7708504

Ouderenmishandeling

Voor het doen van een (anonieme) melding van ouderenmishandeling of het vragen van advies kunt u bellen met Veilig Thuis: 0800-2000.

Als deze stap voor u (nog) te groot is dan kunt u de situatie anoniem bespreken met leden van het Sociaal Team Molenlanden: Wilma van der Hout: 06 211 300 31 of Ada de Heer: 06 117 837 66.

Overige acute gezondheidsvragen

Heeft u andere acute gezondheidsvragen, neemt u dan contact op met uw huisarts. Buiten kantooruren belt u hiervoor met de huisartsenpost:

  • Huisartsenpost Gorinchem en Omstreken: 0183 64 64 10
  • Huisartsenpost Drechtsteden: 078 20 20 020
  • Huisartsen Bleskensgraaf:  0184 69 14 53 

Bent u (bijna) dak- of thuisloos?