Dorp- en stadsgericht werken

Dorp- en stadsgericht werken gaat over de manier waarop de gemeente in contact wil staan met inwoners, ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers en belanghebbenden in welke samenstelling dan ook. Maar het gaat ook over hoe we het samenspel en de betrokkenheid tussen inwoners en bedrijven onderling kunnen versterken. Bij initiatieven willen wij als gemeente constructief aansluiten. Dat kan door hulp aan te bieden, mee te werken of op een andere manier te faciliteren, net wat nodig is. En andersom, bij projecten of beleid dat de gemeente opstart, betrekken we belanghebbenden.

Verbinders

Gemeente Molenlanden bestaat uit 20 kernen. Deze zijn onderverdeeld bij verbinders. De verbinder verbindt initiatiefnemers aan elkaar en de aan de gemeente, bevordert co-creatie en co-productie en draagt bij aan ervaring- en kennisdeling. Ook adviseert de verbinder over de aanpak van burger- en overheidsparticipatie.

 

Arie van den Berg
Giessenburg, Schelluinen, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos

Ben Roos
Kinderdijk, Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Brandwijk en Molenaarsgraaf en Nieuw-Lekkerland (samen met Karina de Jager

Bernardine Bolwijn
Langerak, Nieuwpoort, Giessen-Oudekerk, Arkel, Goudriaan en Ottoland

Karina de Jager
Groot-Ammers, Wijngaarden, Streefkerk en Nieuw-Lekkerland (samen met Ben Roos)

Vakspecialisten

Gemeente Molenlanden is opgedeeld in twee gebieden. In elk gebied zijn er vakspecialisten die het aanspreekpunt zijn voor al uw vragen en ideeën. Kies het gebied waar u onder valt, dan ziet u wie u verder kan helpen.

Oostelijk gebied

Voor het oostelijke gebied zijn dit uw aanspreekpunten. 
(Groot-Ammers, Nieuwpoort, Langerak, Goudriaan, Ottoland, Noordeloos, Arkel, Hoogblokland, Hoornaar, Schelluinen) 

Westelijk gebied

Voor het westelijke gebied zijn dit uw aanspreekpunten. 
(Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Wijngaarden, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Oud-Alblas, Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, Streefkerk) 

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.

Kernen

Molenlanden heeft 20 kernen. Hieronder leest u meer over uw eigen kern.