Langerak

Dorpsoverleg

De klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak zich in voor initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens

E-mail: klankbordgroepnieuwrak@gmail.com
Facebook: KBG- Nieuwpoort-Langerak
 

Verbinder

Gebiedswethouder

Ondernemersvereniging

Ondernemersvereniging OVNL 

Contactgegevens

E-mail: info@ovln.nl 
 

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/langerak vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.