Hoornaar

Dorpsoverleg

Bruisend Hoornaar is de dorpsraad in Hoornaar. De inwoners in de dorpsraad zetten zich in voor de initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in het dorp. 

Contactgegevens

E-mail: info@dorpsraad-hoornaar.nl
Website: www.dorpsraad-hoornaar.nl
Facebook: dorpsraadBruisendHoornaar
Twitter: dorpsrdhoornaar

Verbinder

Gebiedswethouder

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/hoornaar vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.