Bleskensgraaf

Dorpsoverleg


De Klankbordgroep Leefbaarheid Bleskensgraaf zet zich in voor initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens 

E-mail: info@klankbordgroepbleskensgraaf.nl 
Twitter: @bleskensgraaf 
Facebook: Klankbordgroep Bleskensgraaf
Website: klankbordgroepbleskensgraaf.nl

Verbinder

Gebiedswethouder

Ondernemersvereniging

Ondernemersvereniging De Graafstroom  

Contactgegevens 

Email: info@ovdegraafstroom.nl 
Website: www.ovdegraafstroom.nl 
Facebook: De Graafstroom Ondernemersvereniging 

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/bleskensgraaf vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.