Bleskensgraaf


De Klankbordgroep Leefbaarheid Bleskensgraaf zet zich in voor initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens 

E-mail: klankbordgroep@bleskensgraaf.info 
Twitter: @bleskensgraaf 
Facebook: Dorpsoverleg Bleskensgraaf (klankbordgroep) 

Ondernemersvereniging De Graafstroom  

Contactgegevens 

Email: info@ovdegraafstroom.nl 
Website: www.ovdegraafstroom.nl 
Facebook: De Graafstroom Ondernemersvereniging