Ottoland

Dorpsoverleg

e1194e60-9031-4e19-9234-5b82636cbbe6

De Klankbordgroep Ottoland zet zich in voor de initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens 

Website: www.ottolandonline.nl 

Verbinder

Kernwethouder

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/ottoland/ vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.

Ondernemers

Ondernemersvereniging De Graafstroom  

Contactgegevens 

E-mail: info@ovdegraafstroom.nl 
Website: www.ovdegraafstroom.nl 
Facebook: De Graafstroom Ondernemersvereniging