Arkel

Dorpsoverleg

De dorpsraad Arkel zet zich in voor de initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de dorpsraad zitten inwoners van het dorp.

Contactgegevens 

E-mail: info@dorpsraadarkel.nl
Website: www.dorpsraadarkel.nl
Facebook: dorpsraad.arkel 

Verbinder

Gebiedswethouder

Herinrichting hoofdroute

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/arkel vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.