Herinrichting hoofdroute Arkel

Op donderdag 23 januari 2020 was de tweede inloopbijeenkomst over de herinrichting van de hoofdroute in Arkel. De inloopbijeenkomst is goed bezocht en de reacties waren overwegend positief. Het aantal bomen en het aantal parkeerplaatsen nemen toe. In de Harpstraat worden vooralsnog geen aanvullende verkeersmaatregelen getroffen. We gaan eerst verkeerstellingen houden. In de Dr. Dreeslaan wordt bij de school een schoolzone ingericht. In de hoofdroute worden verschillende rijbaanversmallingen met oversteekvoorzieningen voor voetgangers aangebracht.

Naar verwachting starten de nutsbedrijven in het derde kwartaal 2021 met het vervangen van kabels en leidingen. De civiele aannemer start dan in het vierde kwartaal 2021. De herinrichtingswerkzaamheden zijn volgens de huidige planning in het derde kwartaal van 2022 gereed.

Projectleider van de gemeente Molenlanden is Jaap Oudeman. Hij is bereikbaar op het mobiele nummer 06-43121505 of via de e-mail jaap.oudeman@jouwgemeente.nl.
 

Presentatietekening: