Kinderdijk

Dorpsoverleg

Belangenvereniging leefbaarheid Kinderdijk zet zich in voor de initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de belangenvereniging zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens

E-mail: info@leefbaarheidkinderdijk.nl 
Website: Belangenvereniging Kinderdijk

Verbinder

Gebiedswethouder

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/kinderdijk vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.