Wijngaarden

Dorpsoverleg

De Klankbordgroep Wijngaarden zet zich in voor de initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens 

E-mail: klankbordW@outlook.com

Verbinder

Gebiedswethouder

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/wijngaarden/ vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.

Ondernemersvereniging

Ondernemersvereniging De Graafstroom  

Contactgegevens

Email: info@ovdegraafstroom.nl 
Website: www.ovdegraafstroom.n
Facebook: De Graafstroom Ondernemersvereniging