Vakspecialisten west

Algemeen

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp in uw dorp of stad? Deze vakspecialisten staan u graag te woord.

Onderhoud Buitenruimte

Heeft u bijvoorbeeld een vraag over het groenonderhoud in uw buurt of wilt u zelf een stukje openbaar groen onderhouden? Neem dan contact op met:

Marinus van der Vliet, 06 – 22208289, marinus.vandervliet@jouwgemeente.nl

Engel Breedveld, 06 – 25472337, engel.breedveld@jouwgemeente.nl

Heeft u een melding over de openbare ruimte binnen de bebouwde kom? Ligt er bijvoorbeeld een tegel scheef, is er een paaltje omgereden of doet de verlichting het niet? Meld dit via de website www.molenlanden.nl/melding-openbare-ruimte of bel naar het algemene nummer van de gemeente 088 75 15 000

Heeft u een melding over de openbare ruimte buiten de bebouwde kom? Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven aan Waterschap Rivierenlanden via  0344 64 90 90. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

Heeft u een melding over de vuilcontainers? Daarvoor kunt u direct contact opnemen met Waardlanden: 0183 - 68 11 11, e-mailadres : info@waardlanden.nl

Verkeer

Heeft u bijvoorbeeld een vraag over een gevaarlijke kruising, de mogelijkheid voor het plaatsen van een snelheidsmeter of heeft u een wens voor een extra parkeerplaats in uw wijk? Neem dan contact op met:

Paul van Berkel-Stam, 06 – 15541817, paul.vanberkel-stam@jouwgemeente.nl

Wegonderhoud

Heeft u bijvoorbeeld vragen over het onderhoud van de wegen of bruggen in uw dorp of is er een verkeersbord gewenst op een bepaalde plek? Neem dan contact op met:

Aart van der Ham, 06 - 13473208, aart.vanderham@jouwgemeente.nl

Heeft u een melding over de straatverlichting? Dan kun u terecht bij bureau OLV: website www.bureau-ovl.nl.

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Heeft u een vraag op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen of duurzaamheid? Of heeft u een idee of plan dat raakvlak heeft met een van deze terreinen, neem dan contact op met de Frontoffice via het team Bouw- en Woningtoezicht door te mailen naar infobouwzaken@jouwgemeente.nl of te bellen naar 088-7515000.

Bouw- en woningtoezicht

Heeft u bijvoorbeeld een vraag over de mogelijkheden van het bouwen van een zorgwoning naast uw woning of over de bestemming van een bepaald perceel? Of zijn er vragen over de mogelijkheden rondom vergunningsvrij bouwen? Team bouw- en woningtoezicht kunt u bereiken via het algemene e-mailadres infobouwzaken@jouwgemeente.nl of via het telefoonnummer 088 - 75 15 000.

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid is een breed taakveld. Het gaat bijvoorbeeld over toezicht en handhaving openbare orde, BOA's, aanpak georganiseerde criminaliteit, preventie van criminaliteit; veilige woon- en leefomgeving.

Heeft u een vraag hierover?

Neem dan contact op met: Wille-Anne van ’t Zelfde, 06 - 53510327, willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl

Heeft uw  vraag/melding een acuut karakter, neem dan contact op met de politie via 112.

Tot bovengenoemd taakveld behoort niet: maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Heeft u een vraag over een evenementenvergunning of een drank- en horeca vergunning? Kijk dan hier: Evenementenvergunning | Gemeente Molenlanden

Toerisme en economie

Heeft u bijvoorbeeld een initiatief om een recreatieve route te promoten in uw dorp of heeft u een vraag over de bedrijvigheid in uw omgeving? Neem dan contact op met:

Louisa Broens, 06 – 46884538, louisa.broens@jouwgemeente.nl

Werk, zorg, onderwijs, jeugd en gezondheid

Heeft u bijvoorbeeld een initiatief voor seniorengym of wilt u meer weten over het thema eenzaamheid?  

Neem dan contact op met:

Marloes Bunnik, 06 - 46884500, marloes.bunnik@jouwgemeente.nl

Gaat uw vraag over de WMO? U kunt dan terecht bij het WMO loket. Kijk voor de juiste vraag op www.molenlanden.nl/zorg-en-ondersteuning-wmo of bel 088 - 75 15 000