Belangrijke notificatie

Molenlanden verbetert graag haar dienstverlening. Wilt u ons helpen door 6 vragen in te vullen? Het invullen duurt ongeveer 1 minuut.

Ga naar vragenlijst

Melding Openbare Ruimte

Is er iets kapot in de straat? Een onveilige verkeerssituatie? Of heeft u ergens last van? Meld het meteen bij de gemeente.

Let op! Als u een bijlage toevoegt, vergeet dan niet op de knop 'voeg bestand toe' te klikken na het kiezen van elke bijlage.

Let op! Geef in het formulier zo goed mogelijk de precieze locatie aan.

Doe hier uw melding

Kapotte straatverlichting meldt u rechtstreeks bij Bureau OVL.

Gevaarlijke of dringende situaties
In acuut gevaarlijke of dringende situaties belt u 112.

Voor overige dringende gevallen zoals een omgevallen boom, wateroverlast of een probleem met de riolering belt u 088 75 15 000.

Als u een verdachte situatie ziet of u heeft een vermoeden van criminele activiteiten (bijvoorbeeld drugshandel, hennepkwekerij, ondermijning) meld dit dan via Meld Misdaad Anoniem. Uw melding komt dan ook anoniem bij de gemeente terecht.

U kunt via de button problemen bij ons melden. Denk hierbij aan:

  • Onveilige verkeerssituatie
  • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegels
  • Zwerfvuil
  • Kapotte verkeersborden of -paaltjes
  • Rioolverstoppingen
  • Ongedierte-overlast

Kapotte straatverlichting meldt u rechtstreeks bij Bureau OVL

Voor een spoedmelding buiten kantooruren (zoals een omgevallen boom of wateroverlast) belt u naar het algemene nummer van de gemeente 088 75 15 000. U krijgt dan een bandje te horen met het calamiteitennummer.

U kunt tijdens openingstijden uw melding ook doorgeven via 088 75 15 000

Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Geef uw e-mailadres of telefoonnummer op bij de melding, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Overlast door bedrijven meldt u bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Bij overlast van bedrijven denkt u bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, geurhinder, stankoverlast of andere milieubedreigende activiteiten. Overlast van bedrijven meldt u via www.ozhz.nl/milieuklacht/. Is het urgent? Bel dan 0888 333 555.