Nieuw-Lekkerland

Dorpsoverleg

Kernoverleg Nieuw-Lekkerland zet zich in voor initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In het kernoverleg zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens

E-mail: Kernoverleg_Nieuw_Lekkerland@live.nl  
 

Verbinder

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/nieuw-lekkerland/ vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.

Gebiedswethouder

Ondernemersvereniging

Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland  

Contactgegevens

Website: www.ovn-nieuwlekkerland.nl
 

Initiatieven