Goudriaan

Dorpsoverleg

De Klankbordgroep Goudriaan zet zich in voor de initiatieven en knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens 

Website: Goudriaan Info
E-mail: klankbordgroep@goudriaan.info
Twitter: @KBGoudriaan 
Facebook: KBGoudriaan 

Verbinder

Gebiedswethouder

Ondernemersvereniging

Ondernemersvereniging De Graafstroom  

Contactgegevens 

Website: www.ovdegraafstroom.nl
Email: info@ovdegraafstroom.nl
Facebook: De Graafstroom Ondernemersvereniging 

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/goudriaan vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.