Themakaarten

Algemeen

Download:

Wonen en leven

Hoe zorgen we dat Molenlanden een aantrekkelijke, schone en veilige omgeving is en blijft om te wonen en te leven? Die vraag staat centraal op de themakaart ‘Wonen en Leven’.  

Download:

de472dcc-9384-4043-b7ed-a1f9cc2f567f

Verkeer en vervoer

We staan met elkaar voor de opdracht ons gebied bereikbaar 

te houden. En tegelijkertijd verkeersonveiligheid en -overlast te voorkomen. Hoe we dat willen bereiken, staat op de themakaart ‘Verkeer en Vervoer’.  

Download:

4faadfaf-f32d-4410-a3b3-056527a6e8b2

Samenleven

We werken met elkaar aan een samenleving waar iedereen kan meedoen en omkijkt naar elkaar. Dat is de kern van de themakaart ‘Samenleven in Molenlanden’.  

Download:

Werken en recreëren

Op de themakaart ‘Werken en Recreëren’ staan de inspanningen om in Molenlanden goed te kunnen ondernemen en recreëren, rekening houdend met de identiteit en leefbaarheid in het gebied.  

Download:

Beter omgaan met ons gebied

Hoe we samen werken aan een circulair, energieneutraal en klimaatrobuust Molenlanden, is te lezen op de themakaart ‘Beter omgaan met ons gebied’.  

Download:

Dichtbij Molenlanden

Met Dichtbij Molenlanden bedoelen we de kunst om als gemeente steeds de rol en vorm aan te nemen die aansluit op de vraag. Hoe we dat doen, staat op deze themakaart.  

Download:

Kidskaart

Kinderen zijn niet alleen de toekomst. Zij denken creatief en komen met slimme oplossingen voor alledaagse en ingewikkelde vraagstukken. Een voorbeeld daarvan is uitgewerkt op deze Kidskaart.  

Download: 

d3a977d4-f207-4802-850b-9f7d0875a546

Denkschets

Download:

2384b73b-4297-4609-ae99-ce5dd8c7fd72