Peilstok strategiekaart Beter omgaan met ons gebied

Het samenlevingsprogramma, hoe staat het er mee?

De aarde en ook de polder raakt uitgeput. Het klimaat verandert. Onze bodem daalt. Ons afval vervuilt het gebied en wordt steeds duurder om te verwijderen. Het besef is er dat we als samenleving op een betere manier met ons gebied om moeten gaan. Dit door bijvoorbeeld het verminderen van de energiebehoefte, anders opwekken van energie, vergroten van de biodiversiteit en hergebruik van grondstoffen.

In deze peilstok ziet u hoe dit wordt opgepakt, en hoe het er mee staat.


Download:

13f46379-82b8-48a2-8546-6f6e92e6cca0