Peilstok strategiekaart Werken en recreëren in Molenlanden

Illustratieve afbeelding van de Werken en recreëren in Molenlanden peilstokkaart
Illustratieve afbeelding van de Werken en recreëren in Molenlanden peilstokkaart

Het samenlevingsprogramma, hoe staat het er mee?

In de gemeente Molenlanden is volop ruimte voor innovatie en ondernemen, ondernemers weten elkaar te vinden en weten zich gesterkt door een goede aansluiting van onderwijs op hun behoefte aan arbeidskrachten. De gemeente zorgt voor verbinding
in dit netwerk en stimuleert ontwikkelingen die bijdragen aan een goed ondernemersklimaat.

In deze peilstok ziet u hoe dit wordt opgepakt, en hoe het er mee staat.

 

 

Download: