Samenlevingsprogramma

Het samenlevingsprogramma is als het ware de ‘to do’ lijst van Molenlanden. Een agenda van onderwerpen die met prioriteit moet worden opgepakt of aangepakt en de uitdagingen waar we de komende jaren samen snel mee aan de slag gaan. Het samenlevingsprogramma sluit aan bij wat van waarde wordt gevonden door de mensen die wonen of werken in onze gemeente.

Inwoners en ondernemers konden in voorjaar 2019 op verschillende momenten hun ideeën kwijt: tijdens koffiemomenten en de 100Waard gesprekken. Naast deze gesprekken zijn er bijeenkomsten georganiseerd over thema’s als klimaat, voedsel en e-participatie. Speciaal voor jongeren was er een ‘meet-up’ compleet met pizza’s en een pubquiz.

De opbrengst van het samenlevingsprogramma is samengevat in verschillende kaarten. Deze vindt u hieronder op de website. Bij elke kaart heeft u ook de mogelijkheid om te reageren. Op de routekaart kunt u teruglezen hoe het proces er tot nu toe uit heeft gezien en wat het vervolg is. Strategische vraagstukken zijn concreet gemaakt en terug te vinden op de kaarten met pittige thema’s. Acties of concrete maatregelen zijn terug te vinden op de dorps- en stadskaarten, of zijn doorvertaald naar de kaarten met pittige thema’s. Naast de kaarten vindt u hieronder ook de raadsstukken over het samenlevingsprogramma en achtergrondinformatie over het verloop van het proces.