Dorps- en stadkaarten

In de eerste helft van 2019 ontmoetten de inwoners van Molenlanden elkaar voor de 100Waard gesprekken. 

Per dorp of stad zijn acties of concrete maatregelen terug te vinden op de dorps- en stadskaarten. U kunt ze hieronder vinden en ook meteen op de kaarten reageren.

De nieuwe dorps- en stadskaarten