Dorpskaart Brandwijk/Molenaarsgraaf

Op 15 april 2019 werd het eerste begin gemaakt aan de dorpskaart van Brandwijk/Molenaarsgraaf, tijdens het 100Waard gesprek in de Spil. Wethouder Teunis Jacob Slob heette de inwoners welkom. Er werd gesproken over verkeersveiligheid, omzien naar elkaar en de molenbiotoop in relatie tot wonen. Eind 2020 werd er gekeken wat de stand van zaken was op de besproken thema's. De resultaten hiervan werden verzameld op de peilstokkaart. Deze kaart werd tijdens het Koffie-speciaal moment van 15 april 2021 digitaal besproken. Daarna werd er gesproken over waar de energie van de inwoners van Brandwijk/Molenaarsgraaf en de gemeente nu zit. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een nieuwe dorpskaart.  

Je kunt de oude dorpskaart van 2019 hieronder bekijken. 

 

Download dorpskaart 2019 (pdf):

Concept uitwerkingen en aantekeningen: