Dorpskaart Streefkerk

Op 8 april 2019 werd het eerste begin gemaakt aan de dorpskaart van Streefkerk, tijdens het 100Waard gesprek in de Vijf Lelies. Wethouder Johan Quik heette de inwoners welkom. Er werd gesproken over de waterbus, verpaupering oude gemeentehuis, verbetering OV en passende parkeeroplossingen in de Kerkstraat. Eind 2020 werd er gekeken wat de stand van zaken was op de besproken thema's. De resultaten hiervan werden verzameld op de peilstokkaart. Deze kaart werd tijdens het Koffie-speciaal moment van 17 mei 2021 digitaal besproken. Daarna werd er gesproken over waar de energie van de inwoners van Streefkerk en de gemeente nu zit. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een nieuwe dorpskaart.  

Je kunt de oude dorpskaart van 2019 hieronder bekijken. 

Download dorpskaart 2019 (pdf):

Opbrengst avond: