Dorpskaart Bleskensgraaf

Op 17 april 2019 werd het eerste begin gemaakt aan de dorpskaart van Bleskensgraaf, tijdens het 100Waard gesprek in de Spil. Wethouder Teunis Jacob Slob heette de inwoners welkom. Er werd gesproken over de realisatie van een hondenuitrenplaats, een voorziening voor de jeugd, omzien naar elkaar en cultuur en toerisme. Eind 2020 werd er gekeken wat de stand van zaken was op de besproken thema's. De resultaten hiervan werden verzameld op de peilstokkaart. Deze kaart werd tijdens het Koffie-speciaal moment van 12 april 2021 digitaal besproken. Daarna werd er gesproken over waar de energie van de inwoners van Bleskensgraaf en de gemeente nu zit. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een nieuwe dorpskaart.   

Je kunt de oude dorpskaart van 2019, de peilstokkaart hieronder bekijken. 

 

Download dorpskaart 2019 (pdf):

Concept uitwerkingen en aantekeningen: