Dorpskaart Hoornaar

Op 10 april 2019 werd het eerste begin gemaakt aan de dorpskaart van Hoornaar, tijdens het 100Waard gesprek in het Bruisend Hart. Wethouder Lizanne Lanser heette de inwoners welkom. Er werd gesproken over een verkenning naar de realisatie van het Knarrenhof, het verbeteren van de verkeersveiligheid en duurzaamheid. Eind 2020 werd er gekeken wat de stand van zaken was op de besproken thema's. De resultaten hiervan werden verzameld op de peilstokkaart. Deze kaart werd tijdens het Koffie-speciaal moment van 27 mei 2021 digitaal besproken. Daarna werd er gesproken over waar de energie van de inwoners van Hoornaar en de gemeente nu zit. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een nieuwe dorpskaart.  

Je kunt de oude dorpskaart van 2019 hieronder bekijken. 

 

Download dorpskaart 2019 (pdf):