Dorpskaart Giessen-Oudekerk

Op 17 april 2019 werd het eerste begin gemaakt aan de dorpskaart van Giessen-Oudekerk, tijdens het 100Waard gesprek in de Oude School. Wethouder Bram Visser heette de inwoners welkom. Er werd gesproken over het behoud van voorzieningen zoals de basisschool, maar ook verkeer, veiligheid en bereikbaarheid en toerisme en recreatie kwamen aan bod. Eind 2020 werd er gekeken wat de stand van zaken was op de besproken thema's. De resultaten hiervan werden verzameld op de peilstokkaart. Deze kaart werd tijdens het Koffie-speciaal moment van 28 april 2021 digitaal besproken. Daarna werd er gesproken over waar de energie van de inwoners van Giessen-Oudekerk en de gemeente nu zit. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een nieuwe dorpskaart.  

Je kunt de oude dorpskaart van 2019 hieronder bekijken. 

Download dorpskaart 2019 (pdf):

Concept uitwerkingen en aantekeningen: