Dorpskaart Ottoland

Op 23 april 2019 werd het eerste begin gemaakt aan de dorpskaart van Ottoland, tijdens het 100Waard gesprek in het Dorpshuis. Wethouder Teunis Jacob Slob heette de inwoners welkom. Er werd gesproken over duurzaamheid, de bodemdaling, de uitvoering van de dorpsagenda en de toekomst van het dorpshuis. Eind 2020 werd er gekeken wat de stand van zaken was op de besproken thema's. De resultaten hiervan werden verzameld op de peilstokkaart. Deze kaart werd tijdens het Koffie-speciaal moment van 17 mei 2021 digitaal besproken. Daarna werd er gesproken over waar de energie van de inwoners van Ottoland en de gemeente nu zit. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een nieuwe dorpskaart.  

Je kunt de oude dorpskaart van 2019 hieronder bekijken.

Download dorpskaart 2019 (pdf):