Strategiekaart Werken en recreëren in Molenlanden

De Molenlandse economie is veelzijdig: van horeca tot innovatieve maakbedrijven. De bedrijventerreinen zijn bijna volledig bezet en van het winkelaanbod wordt goed gebruik gemaakt. Molenlandse ondernemers zijn maatschappelijk betrokken, loyaal naar elkaar en innovatief. Er is een toename van vragen aan de gemeente om samen te werken en bij te dragen aan plannen en initiatieven. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is belangrijk.

Toeristen en recreanten zorgen voor bedrijvigheid en een goed voorzieningenniveau. Toeristen zijn vooral te vinden in Kinderdijk, waar gewerkt wordt aan een Werelderfgoed-waardige ontvangst. Ondernemers in de recreatieve sector verwachten van de gemeente een heldere koers om de potenties van het gebied te benutten. Vanuit de samenleving komt de roep om de leefbaarheid niet te vergeten wanneer de kansen worden benut.

Strategiekaart kant 1 (png)
Strategiekaart kant 2 (png)
Strategiekaart kant 3 (png)

Reageer op deze strategiekaart

 

Download strategiekaart (pdf):