Peilstok strategiekaart Wonen en leven in Molenlanden

Het samenlevingsprogramma, hoe staat het er mee?

Onze leefomgeving heeft invloed op het welbevinden van onze inwoners. Een aantrekkelijk straatbeeld, goede milieukwaliteit en een gevarieerd aanbod aan voorzieningen zijn hierin belangrijke elementen. De grootte en samenstelling van de bevolking in Molenlanden verandert. In veel dorpen is een grote vraag naar woningen in diverse segmenten. Daarnaast is aandacht nodig voor het verduurzamen van woningen en het meer klimaat robuust bouwen.

In deze peilstok ziet u hoe dit wordt opgepakt, en hoe het er mee staat.

 

Download: