Strategiekaart Samenleven in Molenlanden

We werken samen aan een samenleving waar iedereen kan meedoen en omkijkt naar elkaar. Dat is nodig in onze complexe samenleving waarin niet iedereen zonder ondersteuning kan meedoen. Er is een spanning tussen wat we willen en soms moeten in de zorg voor elkaar, en de mogelijkheden die we hebben, ervaren en aankunnen.

Gemeente en partners werken daarom samen aan opvoeden en opgroeien, participatie en integratie, wonen en zorg, welzijn en samenleving, gezondheid en veiligheid. Aandacht voor preventie, want voorkomen is beter dan genezen, én adequate passende hulp en ondersteuning is belangrijk.

Strategiekaart kant 1 (png)
Strategiekaart kant 2 (png)
Strategiekaart kant 3 (png)

Reageer op deze strategiekaart

 

Download strategiekaart (pdf):