Strategiekaart Wonen en leven in Molenlanden

Onze leefomgeving heeft invloed op het welbevinden van onze inwoners. Een aantrekkelijk straatbeeld,  goede milieukwaliteit en een gevarieerd aanbod aan voorzieningen zijn hierin belangrijke elementen. De grootte en samenstelling van de bevolking in Molenlanden verandert. In veel dorpen is een grote vraag naar woningen in diverse segmenten. Daarnaast is aandacht nodig voor het verduurzamen van woningen en het meer klimaat robuust bouwen.

Strategiekaart kant 1 (png)
Strategiekaart kant 2 (png)
Strategiekaart kant 3 (png)

Reageer op deze strategiekaart

 

Download strategiekaart (pdf):