Gemeentelijke opvang Oekraïners

Opvanglocatie aan de Wilgenweg
Wilgenweg Groot-Ammers

Sinds oktober 2022 worden aan de Wilgenweg Oekraïners opgevangen op een centrale opvanglocatie. Naast de particuliere opvang in Molenlanden is er ook een centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen ingericht. Deze tijdelijke locatie voor maximaal 60 Oekraïense vluchtelingen is gelegen op het industrieterrein Gelkenes, Wilgenweg 8 in Groot-Ammers.

Op het kaartje hieronder ziet u de ligging van de opvanglocatie.

Opening Wilgenweg

13-10-2022

De opvanglocatie aan de Wilgenweg in Groot-Ammers is klaar voor ontvangst van 50 Oekraïense vluchtelingen. Met hulp van veel lokale ondernemers, professionals en vrijwilligers is hard gewerkt aan het gereed maken van de locatie. De gemeente Molenlanden en de Veiligheidsregio (VRZHZ) bedanken iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen.

Burgemeester Theo Segers: “In Molenlanden zetten veel inwoners zich belangeloos in voor vluchtelingen. Van het opzetten van activiteiten en het aanbieden van spullen tot het bieden van onderdak bij hun thuis. En ook voor deze tijdelijke opvanglocatie van de gemeente zijn onze inwoners weer actief. Wij hebben veel waardering voor al die vrijwilligers die een prachtige bijdrage leveren.”

De eerste mensen worden vanaf maandag 17 oktober op de locatie verwacht. De plaatsing wordt verzorgd door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid die de toestroom van de Oekraïense vluchtelingen coördineert.

De komende tijd zijn er medewerkers en vrijwilligers die de bewoners begeleiden en vragen beantwoorden. Daarnaast is er de eerste periode 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Later kan dit worden afgeschaald.  

Een deel van de plekken op de locatie Wilgenweg is bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen die vanuit de particuliere opvang in Molenlanden komen.

Inrichting locatie

Bij de inrichting van de locatie aan de Wilgenweg volgen we de landelijke richtlijnen van de Gemeentelijke Opvang Oekraïne. Net als andere opvanglocaties in de regio. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eisen rondom beheer, inrichting en het hebben van gedeelde faciliteiten. Dit kan voor vluchtelingen die overkomen uit de particuliere opvang in sommige gevallen deels een versobering zijn ten opzichte van de huidige woonsituatie. De inzet is om mensen hier zo goed als mogelijk in mee te nemen.

Omgevingsoverleg

We organiseren een omgevingsoverleg met gemeente, wijkagent en partijen uit de directe omgeving om de situatie rondom de opvanglocaties goed te monitoren. In het overleg wordt gesproken over onderwerpen als veiligheid, spelen van kinderen in de omgeving, het voorkomen van overlast en het verplaatsen van en naar de opvanglocatie.

Werkzaamheden Wilgenweg

29-09-2022

De afgelopen maand is hard gewerkt aan het verbouwen van het pand naar een geschikt verblijf voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zo zijn de grote ruimtes in kamers opgedeeld, is een gemeenschappelijke plek ingericht waar ook gekookt kan worden en er komen sanitaire voorzieningen in het pand. De aannemer werkt de komende tijd aan de afbouw. Daarna kan de inrichting starten. Tot voor kort zag het ernaar uit dat de locatie op 30 september opgeleverd kon worden. Door vertraagde levering van materiaal en te weinig personeel bij de aannemer, wordt deze oplevering maximaal twee weken later.

Nu kijken we of we de opvang al in een deel van het pand kunnen opstarten. Als dat lukt, verwachten we binnen twee weken de eerste mensen te kunnen ontvangen. Daarna komen er geleidelijk meer mensen. Eerst wordt opvang ingevuld voor mensen uit de particuliere opvang van Molenlanden. Later volgt in- en doorstroom vanuit de regionale aanmeldlocatie in Crownpoint in Dordrecht. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid coördineert dit.

Opvanglocatie Wilgenweg Groot-Ammers

17-08-2022

Particuliere opvang
In onze gemeente worden al sinds het uitbreken van de oorlog ruim 325 vluchtelingen particulier opgevangen. Met dank aan de vele betrokkenen loopt dat heel goed. Veel inwoners zetten zich daar elke dag weer voor in. We zijn daar erg van onder de indruk.

Opvangplekken blijven nodig, nu en voor de komende tijd
Nu de oorlog in Oekraïne voortduurt en er nog steeds vluchtelingen naar Nederland komen, is er extra opvang nodig. Het kabinet heeft aan regio’s en gemeenten gevraagd te kijken of er meer opvangplekken te vinden zijn. Ook in onze regio Zuid-Holland Zuid is er behoefte aan extra opvangplekken.

Zuid-Holland Zuid werkt samen aan de opgave om ruim 2500 Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Opvanglocatie Wilgenweg Groot-Ammers
Gemeente Molenlanden heeft verschillende locaties onderzocht of ze geschikt te maken zijn voor opvang. De voorkeur gaat uit naar een opvanglocatie waar mensen voor langere tijd kunnen blijven. Aan de Wilgenweg in Groot-Ammers wordt de komende maand een opvang voor Oekraïense vluchtelingen ingericht. Deze opvang biedt, na een korte verbouwing, plek aan maximaal 60 vluchtelingen die daar langer kunnen verblijven.

Ondernemers en inwoners in de directe omgeving, Gelkenes en Nieuwpoort, informeren we per brief over de voorbereidingen.

Persbericht
Het volledige persbericht (17-08-2022) is hier te lezen.