Subsidies

De overheid ondersteunt ondernemers, bijvoorbeeld met subsidies aan ondernemers die investeren in energiebesparende technieken. Om ondernemers te helpen, staat de overheid ook weleens borg voor bedrijfsfinanciering.

Gemeente Molenlanden heeft op dit moment geen lokale subsidieregeling voor ondernemers. Voor de landelijke subsidieregelingen verwijzen wij u door naar de onderstaande websites.

Heeft u een idee om de recreatie en toerisme in onze gemeente te stimuleren? Wilt u verschillende attractiepunten in ons gebied verbinden?

Of wilt u een project starten om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van onze streek te vergroten? Wie weet komt uw idee of project in aanmerking voor een subsidie uit de subsidieverordening plattelandsontwikkeling.

De subsidieverordening plattelandsontwikkeling is bedoeld voor projecten, die recreatie & toerisme stimuleren en het behoud en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de gemeente Molenlanden. Enkele voorbeelden van eerder toegekende subsidies zijn herinrichting van het museum Stadhuis Nieuwpoort, de website nieuwpoort.nu, oplaadpunten elektrische fietsen bij De Donk.

Subsidie aanvragen 

U kunt twee maal per jaar een aanvraag indienen met een maximum van 7.500 euro en 50% cofinanciering. De tweede ronde sluit op 1 september 2019. 

Klik op meer informatie en vul het aanvraagformulier in.

Heeft u een interessant project dat wellicht bijdraagt aan het doel van deze verordening? Stuur uw aanvraag dan voor 1 september 2019 naar 
bettine.vanoosterum@jouwgemeente.nl