Subsidiebeleid Molenlanden

Algemeen

In onze gemeente zijn veel inwoners en organisaties actief. Zij organiseren verschillende activiteiten. Denk aan activiteiten voor de zorg, cultuur of sport. En dat vinden wij heel belangrijk! Daarom kunnen deze inwoners en organisaties subsidie bij ons aanvragen.

Vijf subsidieregelingen

Welke 5 soorten subsidies zijn er in onze gemeente?

Dat zijn:

 • De subsidieregeling Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties
 • De subsidieregeling Ondersteuning accommodaties
 • De subsidieregeling Compensatie OZB
 • De subsidieregeling (Semi) Professionele instellingen  
 • De subsidieregeling Inwonersinitiatieven

Hieronder leggen wij u per subsidieregeling uit wat deze inhoudt.  

Subsidieregeling Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties

Wat houdt de Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties in?

U kunt de Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties aanvragen als u als organisatie activiteiten organiseert. Dit zijn organisaties als sportverenigingen, zangkoren, EHBO-verenigingen en maaltijdvoorzieningen bijvoorbeeld. Deze subsidie geldt alleen voor activiteiten voor eigen leden van de organisatie of inwoners van onze gemeente. Uw organisatie gebruikt de subsidie om de kosten van de activiteiten te betalen.  

Hoeveel krijgt u voor deze subsidie?

Dat hangt ieder jaar af van het aantal leden en bijeenkomsten van uw organisatie. Vraag deze subsidie daarom ieder jaar opnieuw aan.  

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Dat doet u via onze website. Wilt u uw subsidie aanvragen voor 2024? Dat kan tussen 1 augustus en 1 oktober 2023. Daarna kunt u deze subsidie pas weer vanaf 31 juli aanvragen.  

Welke organisaties en verenigingen krijgen ieder jaar een vast bedrag?

Dat gaat om deze organisaties en verenigingen:

 • Oranjeverenigingen
 • EHBO-verenigingen
 • historische verenigingen
 • jongerenverenigingen
 • hospices
 • voedselbanken

Deze organisaties en verenigingen vragen de subsidie eens in de 2 jaar aan in plaats van ieder jaar.  

Subsidieregeling Ondersteuning accommodaties

Wat houdt de subsidie Ondersteuning accommodaties in?

U kunt de Ondersteuning accommodaties aanvragen als uw sportvereniging een niet gereduceerd bedrag betaalt voor een sporthal- of sportzaalcomplex. Niet gereduceerd betekent dat u geen korting kreeg op de kosten voor hiervoor. Uw sportvereniging gebruikt deze subsidie voor de huurkosten.  

Wilt u 2 subsidies aanvragen als sportvereniging?

Dat kan! Namelijk de Ondersteuning accommodaties en de Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties.  

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Dat doet u via onze website. Wilt u uw subsidie aanvragen voor 2024? Doe dit dan uiterlijk 1 oktober 2023.  

Subsidieregeling Compensatie OZB

Wat houdt de Compensatie OZB in?

U kunt de Compensatie OZB aanvragen als uw maatschappelijke organisatie ieder jaar onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt aan de gemeente. De voorwaarden zijn:

 • Uw maatschappelijke organisatie heeft niet als doel om winst te behalen.
 • Uw maatschappelijke organisatie is in onze gemeente of in ons werkgebied.  
 • Het gebouw van uw organisatie heeft een maatschappelijke functie.  

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U kreeg bericht van ons als uw organisatie aan de voorwaarden voldeed van deze subsidie. Wij vroegen u om de subsidie aan te vragen. Kreeg uw organisatie geen bericht van ons? Maar denkt u wel dat u aan de voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier in. Doe dit wel voor 29 januari 2023 als u subsidie voor 2023 wilt ontvangen.  

Deze regeling compenseert de OZB voor maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, die in Molenlanden zijn gevestigd of in Molenlanden hun werkgebied hebben kunnen compensatie aanvragen. Een voorwaarde is dat het gebouw een maatschappelijke functie heeft. 

Subsidieregeling (Semi) Professionele instellingen

Wat houdt de (Semi) Professionele instellingen subsidie in?

U kunt de (Semi) Professionele instellingen subsidie aanvragen als uw instelling helpt om onze doelen te bereiken voor zorg en welzijn. Deze subsidie loopt meestal langer door dan andere subsidies. Ook gaat deze vaak in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Denk aan de bibliotheek.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Dat doet u via onze website. Wilt u in 2024 subsidie krijgen voor uw instelling? Vraag deze dan voor 1 oktober 2023 aan.  

Wat gebeurt er als de hoogte van uw subsidiebedrag verandert?

Dan laten wij u dit uiterlijk 1 mei weten. Uw subsidiebedrag kan veranderen als er iets verandert in uw situatie. Dit geldt alleen voor veranderingen die invloed hebben op uw subsidie. Bijvoorbeeld omdat uw instelling niet alleen meer bedoeld is voor onze inwoners. Maar ook voor inwoners van andere gemeenten.  

Subsidieregeling inwonersinitiatieven 

Wat houdt de subsidie inwonersinitiatieven in?

U kunt de subsidie inwonersinitiatieven eenmalig aanvragen als u een initiatief opzet dat goed is voor de leefbaarheid in onze gemeente.  Let op: het initiatief zorgt dus niet alleen voor vermaak.  

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Dat doet u door een afspraak te maken met onze verbinder. Dit is een medewerker die inwonersinitiatieven mogelijk maakt. U kunt op 2 manieren een afspraak maken:

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie?

Lees dan ons beleid voor de subsidie inwonersinitiatieven. Hierin vindt u alle regels en voorwaarden.   

Overige subsidieregelingen

Welke subsidies zijn er nog meer?

Wij hebben nog een aantal subsidies waar u misschien voor in aanmerking komt. Deze verdeelden wij in 2 thema’s:

Verordening en subsidieregels

Wilt u meer informatie over subsidies in onze gemeente?

Lees dan onze Algemene subsidieverordening (ASV) Gemeente Molenlanden 2021. Deze vervangt sinds 24 november 2020 de verordening van de gemeenten die hiervoor Giessenlanden en Molenwaard heetten. U kunt ook in de Nadere subsidieregels 2022 Gemeente Molenlanden kijken. Hier leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen voor de verschillende subsidies.  

Meer informatie? 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Marloes Bunnik. Marloes is van het vakteam Mens en Samenleving. U bereikt haar via ons telefoonnummer 088 75 15 000. U kunt ook mailen naar subsidie@jouwgemeente.nl.