Omgevingsvergunning

Algemeen

Wilt u iets bouwen of slopen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Op deze webpagina leest u meer informatie over de omgevingsvergunning.

Wat moet u weten

Het aantal benodigde toetsen is afhankelijk van het initiatief. Mogelijk hoeft u slechts één toets uit te voeren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het frontoffice.

Vraag online een omgevingsvergunning aan

Dat doet u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). U logt in met DigiD als u als particulier de vergunning aanvraagt. Doet u dit voor uw bedrijf? Gebruik dan eHerkenning. Via het DSO kunt u ook eerst controleren of u wel een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan.

U stuurt twee dingen mee met uw aanvraag:

  • Informatie over uw plan en hoe u dit plan gaat uitvoeren. 
  • Verschillende bijlagen. U leest na uw aanvraag op het DSO welke bijlagen u meestuurt.

U hoort binnen acht weken of u een omgevingsvergunning krijgt

Dat is de beslistermijn volgens de korte procedure van de Omgevingswet. Gaan wij akkoord met uw aanvraag? Dan ontvangt u de omgevingsvergunning via e-mail.

Belanghebbenden kunnen na ons besluit zes weken bezwaar maken

Wacht dus met de uitvoering van uw plan. 

Kosten

U betaalt soms leges voor uw aanvraag van een omgevingsvergunning

Dat hangt af van de activiteit waarvoor u een aanvraag doet. U betaalt bijvoorbeeld leges als u iets wilt bouwen. Welk bedrag u aan leges betaalt, hangt af van de bouwsom en de procedure van uw aanvraag. U vindt de kosten in de legesverordening.

Vul de goede gegevens in bij ‘aanvrager’ als u een aanvraag doet voor uw bedrijf

Wij sturen de factuur voor de leges namelijk naar de aanvrager. Deze aanvrager hoort de belasting te betalen. 

Bezwaar en beroep

Maak bezwaar als u het niet eens bent met ons besluit
Dat doet u online met DigiD

Omgevingsvergunning ontvangen

Krijgt u een omgevingsvergunning? Wat fijn! Dan kunt u starten met de uitvoering van uw plan. Zorg wel dat u zich houdt aan de voorwaarden uit de omgevingsvergunning. Er bestaan namelijk bepaalde regels en voorwaarden waar u zich aan hoort te houden.

Meld bepaalde momenten uit uw bouwproces

Dat is één van de regels uit de omgevingsvergunning. U leest in uw omgevingsvergunning hoe u dit doet. Ook leest u daar welke momenten u meldt. Een aantal voorbeelden zijn:

  • wanneer u start met de bouw of verbouwing. Meld dit tenminste vier dagen voor de start.
  • wanneer u start met heien. Meld dit ook tenminste vier dagen voor de start.
  • wanneer uw bouwwerk klaar is. Meld dit voordat iemand het bouwwerk gaat gebruiken.

Zorg dat u alles netjes op tijd meldt

Zo voorkomt u dat wij uw bouwproces stoppen. Een inspecteur kan dit namelijk adviseren aan het college van burgemeester en wethouders als u zich niet aan de regels en voorwaarden houdt. 

Wet kwaliteitsborging

De Wet KwaliteitsBorging (WKB) gaat ook in op 1 januari 2024

Gaat u iets bouwen? En valt uw bouwwerk onder gevolgklasse 1? Dan hoeft u door de WKB alleen een omgevingsvergunning aan te vragen voor het ruimtelijke deel. En niet voor het technische deel. Wilt u weten of uw bouwwerk onder gevolgklasse 1 valt? Bekijk dit dan online.

Maak een Bouwmelding via het DSO

Dit is verplicht. Doe dit minimaal vier weken voordat de bouw van uw plan start. In deze Bouwmelding staan de technische onderdelen van uw bouwplan. Voeg ook een borgingsplan en een risicobeoordeling toe. 

Regels en afspraken

Zorg dat u zich houdt aan de voorwaarden en regels uit uw omgevingsvergunning

Dit zijn voorwaarden over bijvoorbeeld uw aanpak voor de bouw en hoe u materiaal aan- en afvoert. Ook leest u in uw omgevingsvergunning wat u niet mag doen. Zo is het verboden om een bouwwerk te gebruiken dat:

  • nog niet gemeld is. U hoort het bouwwerk namelijk te melden als de bouw klaar is.
  • niet gebouwd is zoals het in de omgevingsvergunning staat.

Wij controleren of u zich aan de voorwaarden en regels uit uw omgevingsvergunning houdt

Dat doen we steekproefsgewijs. Wij controleren dus niet iedereen.

Wij kunnen de bouw (tijdelijk) stoppen als u zich niet aan de voorwaarden en regels houdt

Onze inspecteur geeft dan namelijk dit advies aan het college van burgemeester en wethouders. Wij bespreken dan met de inspecteur en een jurist wat de vervolgstappen zijn. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Dit hangt wel af van hoe erg u de regels overtreedt. 

Contact en informatie

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Wij helpen u graag. U bereikt ons via het telefoonnummer 088 75 15 000 of mail infobouwzaken@jouwgemeente.nl.