Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op in het besluit.

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u daartegen bezwaar maakt;
  • uw handtekening en
  • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 

Let op! Als u een bijlage toevoegt, vergeet dan niet op de knop 'voeg bestand toe' te klikken na het kiezen van elke bijlage.

Bezwaar maken

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, kunt u worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat kan het College van burgemeester en wethouders zijn, of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. De beslissing op bezwaar wordt u toegezonden.

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat in  het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de  € 44,-- en € 318,--. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente?  Kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken. De beroepsclausule staat vermeld in de beslissing op bezwaar.