Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op in het besluit.

Let op! Bezwaar tegen de WOZ en belastingen doet u hier.

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit doet u online via de button bovenaan deze pagina. 

In dit formulier wordt u gevraagd de volgende onderdelen in te vullen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u daartegen bezwaar maakt;
  • uw handtekening en
  • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, kunt u worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat kan het College van burgemeester en wethouders zijn, of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. De beslissing op bezwaar wordt u toegezonden.

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat in  het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de  € 44,-- en € 318,--. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente?  Kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken. De beroepsclausule staat vermeld in de beslissing op bezwaar.