Bezwaar maken WOZ

U kunt bezwaar maken tegen de beschikking WOZ als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. Bezwaar kunt u indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Mail uw bezwaar naar woz@jouwgemeente.nl met in de bijlage uw getekende bezwaarschrift.

Bij vragen over uw WOZ-waarde, kan direct contact met de gemeente tot een snelle oplossing leiden. Een telefoontje is vaak sneller en werkt prettiger dan het indienen van een bezwaarschrift. U kunt bellen met 088-7515000. Wanneer u er in goed overleg niet uitkomt, dan kunt u bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt u heel eenvoudig zelf.  Een bezwaar kan worden ingediend op papier, maar kunt u ook mailen naar woz@jouwgemeente.nl. Hieronder staat een formulier welke u kunt invullen om bezwaar te maken. Een bezwaarschrift bevat ten minste:

•    datum
•    handtekening
•    naam en adres indiener
•    omschrijving van de WOZ-beschikking waartegen het bezwaar is gericht 
•    en de redenen waarom u het niet eens met de waarde.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de beschikking worden ingediend.

Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u de teveel betaalde OZB terug.

De gemeente heeft 1 jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. De behandeltermijn hangt af van het totaal aantal ontvangen bezwaren en of uw bezwaar eenvoudig of moeilijk te toetsen is.