Bezwaar maken WOZ

Bent u het niet eens met uw aanslagbiljet of de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken), neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Team Belastingen is bereikbaar via 088-75 15 000.

Wilt u na het telefonisch contact alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

Particulier

U dient een bezwaar in via onderstaande knop.

Bezwaarschrift indienen

U logt als particulier in met uw DigiD.

Het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt u heel eenvoudig zelf doen via de button bovenaan deze pagina.

In dit formulier wordt u gevraagd de volgende onderdelen in te vullen:

  • naam en adres gemachtigde (optioneel)
  • naam en adres bezwaarmaker
  • omschrijving van de WOZ-beschikking waartegen het bezwaar is gericht 
  • en de redenen waarom u het niet eens met de waarde.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de beschikking worden ingediend.

Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u de teveel betaalde OZB terug.

De gemeente heeft 1 jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. De behandeltermijn hangt af van het totaal aantal ontvangen bezwaren en of uw bezwaar eenvoudig of moeilijk te toetsen is.