Belastingen

De gemeente heft belastingen om de voorzieningen in de gemeente in stand te kunnen houden. De regels en tarieven van de gemeentelijke belastingen staan in de wet en de gemeentelijke belastingverordeningen. De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.