Belastingen

Wij onderhouden onze voorzieningen van uw betaalde belasting. Wilt u de regels en bedragen nakijken? Deze vindt u in de wet en de gemeentelijke belastingverordeningen. Let op: wij bepalen de prijzen ieder jaar opnieuw.