WOZ-waarde

Algemeen

WOZ staat voor ‘Waardering Onroerende Zaken’. Dit is de marktwaarde van uw woning op het moment dat wij de WOZ-waarde bepalen. Wij gebruiken deze waarde voor uw belasting. Bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten. Voor u is het ook handig om de WOZ-waarde te weten. Zo ziet u namelijk ieder jaar of de waarde van uw woning stijgt of daalt.

Waardebepaling WOZ

Wat houdt de Wet WOZ-waarde in?

Deze wet houdt in dat gemeenten ieder jaar opnieuw de waarde bepalen van alle onroerende zaken. Denk aan woningen of bedrijfspanden. Deze waarde bepaalden wij voor alle onroerende zaken van 1 januari van vorig jaar. Dit deden wij op 1 januari van dit jaar. Al deze zaken krijgen een aanslag OZB met de WOZ-waarde.  

Waar let een taxateur op als deze de WOZ-waarde bepaalt?

 • de grootte van het pand en het stuk grond;
 • de ligging;
 • het bouwjaar;
 • de bijzondere kenmerken. Zoals een dakkapel of een aanbouw;
 • de bijzondere omstandigheden. Zoals onderhoud dat nog niet gedaan is;
 • de marktwaarde van het pand;
 • de verkoopwaarde van eenzelfde soort pand. 

Er zijn 2 peildata. Deze gebruiken we om de waarde te bepalen:

 • 1 januari van het vorige kalenderjaar. Dit is de prijspeildatum.  
 • 1 januari van dit kalenderjaar. Dit is de toestandspeildatum. 

Taxatieverslag

Wat leest u in het taxatieverslag?

U vindt in het taxatieverslag specifieke verkoopcijfers. Deze cijfers gebruikten wij om de waarde van uw woning te bepalen. Let op: dit geldt alleen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van uw woning.  

Waar vindt u het taxatieverslag?

Update: Op dit moment zijn er technische problemen waardoor u het taxatieverslag niet online kunt bekijken. U kunt voor nu het taxatieverslag per e-mail  opvragen via belastingen@jouwgemeente.nl.

Bekijk het taxatieverslag online. Hiervoor logt u in met DigiD op ons WOZ-portaal.

Wat kunt u doen als u na 1 januari eigenaar van uw woning werd?

Stuur dan een e-mail naar belastingen@jouwgemeente.nl. Dan sturen wij u het taxatieverslag.  

Aanslag gemeentelijke heffingen

Waar vindt u uw aanslag gemeentelijke belastingen?

 

Update: Op dit moment zijn er technische problemen waardoor u het taxatieverslag niet online kunt bekijken. U kunt voor nu uw aanslag per e-mail opvragen via belastingen@jouwgemeente.nl.

Bekijk deze online.  Bijvoorbeeld als u deze kwijt bent. Of de aanslag niet ontvangen hebt. U logt in met DigiD op ons WOZ-portaal. Let op: dit geldt alleen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van uw woning.  

Wat kunt u doen als u als ondernemer na 1 januari eigenaar van uw woning werd?

Stuur dan een e-mail naar belastingen@jouwgemeente.nl. Dan sturen wij u uw aanslag gemeentelijke belastingen.  

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand?  

Neem dan telefonisch contact op met de afdeling belastingen. Het team is bereikbaar op  088 75 15 000.

Mocht u alsnog een formeel bezwaar in willen dienen, doe dit dan binnen zes weken na datum aanslagbiljet.  Dit kan op de volgende manieren: 

Digitaal

U kunt het bezwaar ondertekenen met uw DigiD.  

Via e-mail of per post

Download het bezwaarschrift (onder dit stukje), vul het in en e-mail het naar woz@jouwgemeente.nl, of verstuur het per post:

Gemeente Molenlanden
Antwoordnummer 381
2950 VN Bleskensgraaf
(geen postzegel nodig)

Let op: u betaalt wel de aanslag OZB. Gaan wij akkoord met uw bezwaar? Dan krijgt u dit bedrag terug.  

Welke gegevens vult u in op het bezwaarschrift?

U zet hier in ieder geval op:

 • de datum waarop u het bezwaar schrijft;
 • uw naam, adres en handtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt;  
 • de reden waarom u het niet eens met de WOZ-waarde.  

Hoelang duurt het voordat u een reactie krijgt op uw bezwaar?

Wij hebben één jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. Soms behandelen wij uw bezwaar sneller. Dit hangt af van hoeveel bezwaren wij krijgen. En hoe makkelijk of moeilijk wij uw bezwaar kunnen controleren.  

Heeft u vragen?

De medewerkers van de afdeling belastingen zijn bereikbaar op 088 75 15 000.

cd7aa46d-e8bd-403b-9260-32e35146fff8