Onroerende-zaakbelasting

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Molenlanden. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het lokale OZB-tarief.

Tarieven 2021

Soort woning Soort belasting Percentage OZB
Woning Eigenarenbelasting 0,0985%
Niet-woning Eigenarenbelasting 0,1895%
Niet-woning Gebruikersbelasting 0,1577%

Een onroerende zaak wordt als woning aangemerkt “als meer dan 70% van de WOZ-waarde betrekking heeft op delen van de onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden”. Dus: is het object voor meer dan 70% woning, dan geldt het woningtarief, is het meer dan 30% bedrijf, dan geldt het niet-woningtarief.

Goed om te weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
  • De door de gemeente bepaalde waarde heet "WOZ-beschikking" en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
  • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag

Meer informatie

OZB compensatie

Maatschappelijke organisaties kunnen voor gebouwen met een maatschappelijke functie compensatie aanvragen voor de OZB. Zij hebben daarover in week 52 van 2020 een brief ontvangen. Hier vindt u de regeling, het aanvraagformulier en de antwoorden op veelgestelde vragen.