Onroerende-zaakbelasting

Algemeen

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Molenlanden. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het lokale OZB-tarief.

Tarieven 2024

Soort woningSoort belastingPercentage OZB
WoningEigenarenbelasting0,0789%
Niet-woningEigenarenbelasting0,1959%
Niet-woningGebruikersbelasting0,1630%

Een onroerende zaak wordt als woning aangemerkt “als meer dan 70% van de WOZ-waarde betrekking heeft op delen van de onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden”. Dus: is het object voor meer dan 70% woning, dan geldt het woningtarief, is het meer dan 30% bedrijf, dan geldt het niet-woningtarief.

Goed om te weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
  • De door de gemeente bepaalde waarde heet "WOZ-beschikking" en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
  • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag

Meer informatie

OZB compensatie

Maatschappelijke organisaties kunnen voor gebouwen met een maatschappelijke functie compensatie aanvragen voor de OZB. Zij worden daarover in week 1 of 2 van 2023 aangeschreven. 

Onderstaand vindt u de regeling, het aanvraagformulier en de antwoorden op veelgestelde vragen.