Afvalstoffenheffing

Algemeen

De gemeente Molenlanden zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

Veranderingen afvalstoffenheffing vanaf 2024

Elke dag gooien we van alles weg als afval. Plastic, etensresten, karton, glas, een oude tafel, noem maar op. Voor ons is het afval, we willen er niets meer mee. Toch kan bijna al dit afval heel goed een tweede leven krijgen. Hergebruik is goed voor het milieu. Door hergebruik hoeven we minder afval weg te gooien. Zo besparen we grondstoffen en energie die nodig zijn om nieuwe producten te
maken. Als u afval recyclet, helpt u mee aan een schone en mooie omgeving, voor u zelf en toekomstige generaties. Met zijn allen gaan we voor minder restafval!

Recycle tarief
Vanaf 1 januari 2024 berekent de gemeente Molenlanden de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier. De afvalstoffenheffing bestaat dan uit een vast en wisselend deel. Dit wisselende deel heet het recycle tarief.
Het vaste deel betaalt u aan het begin van het jaar samen met de andere gemeentelijke belastingen. Het tarief van het vaste deel voor een éénpersoonshuishouden is € 300,77 en voor een meerpersoonshuishouden  
€ 375,96.

In 2025 betaalt u het wisselende deel van het jaar 2024. Het bedrag hangt af van hoe vaak u een zak in de verzamelcontainer voor restafval heeft aangeboden of een restafvalcontainer hebt laten legen. Dat aantal lezen we af met een chip op uw restafvalcontainer of de keren dat u de verzamelcontainer voor restafval heeft geopend met uw milieupas. Het tarief hangt af van uw woonsituatie en hoe Waardlanden bij u het restafval inzamelt.*

Vanaf 1 januari 2024 zijn er drie verschillende recycletarieven: 

Soort bouwAanbieding Tarief
HoogbouwPMD + restafval per aanbieding van maximaal 60 liter in een verzamelcontainer€ 0,75  
Laagbouw (zonder PMD container)PMD + restafval per aanbieding van maximaal 60 liter in een verzamelcontainer€ 0,75
LaagbouwAlleen restafval per aanbieding van maximaal 60 liter in een verzamelcontainer€ 1,50
LaagbouwRestafvalcontainer van 240 liter€ 6,00

*Voor het aanbieden van oud papier, GFT en PMD via minicontainer wordt geen variabel tarief in rekening gebracht.

Medisch afval

Mensen die door een ziekte of handicap onvermijdbaar medisch afval hebben (dat niet gescheiden ingeleverd kan worden) kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling op de afvalstoffenheffing. Hieronder vindt u de link naar het aanvraagformulier vrijstelling onvermijdbaar medisch afval.

Vermindering afvalstoffenheffing

  • U betaalt alleen afvalstoffenheffing voor het aantal maanden dat u in de gemeente woont. Als u uit onze gemeente vertrekt en uw verhuizing heeft doorgegeven, dan ontvangt u automatisch een vermindering van het vaste tarief van uw afvalstoffenheffing en een afrekening van het aantal aanbiedingen van uw restafval tot de datum van uw adreswijziging.
  • Verhuizingen binnen de gemeente hebben geen invloed op de afvalstoffenheffing. Er is geen verschil in het bedrag dat aan afvalstoffenheffing moet worden betaald binnen de gemeente.
  • Alleen als de grootte van het gezin wijzigt van meerpersoonshuishouden naar eenpersoonshuishouden of andersom dan zal een wijziging plaatsvinden in de afvalstoffenheffing.

Groene, oranje en blauwe containers

Wilt u een gratis tweede groene, oranje of blauwe container aanvragen? Neem dan contact op met Waardlanden.

Grijze containers

Het is mogelijk om een tweede grijze container aan te vragen bij Waardlanden. Maar let op! U betaalt vanaf 1 januari 2024 per lediging.

Meer informatie over de veranderingen van de afvalstoffenheffing?

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afvalbeleid en de veranderingen rond de afvalinzameling. Dat is begrijpelijk. Op de website van Waardlanden kunt u hierover nog veel meer informatie vinden, hier staan ook de veel gestelde vragen met de antwoorden. Recycletarief (waardlanden.nl)