Samenwerken naar een aanvraag

Algemeen

Bent u van plan om iets te gaan bouwen of verbouwen? Wij helpen u graag! Bijvoorbeeld met een startgesprek. Op deze pagina leest u hoe wij u verder helpen.

Startgesprek

Wij vertellen u graag wat er mogelijk is voor uw plan

Dat doen we tijdens een startgesprek. Dit is een gratis gesprek waarin wij graag meer horen over uw plan. Ook leggen wij u uit hoe u uw idee verandert in een plan.

Neem contact met ons op als u een startgesprek wilt

U kunt een startgesprek aanvragen door een e-mail te sturen naar infobouwzaken@jouwgemeente.nl. In deze e-mail dient u uw contactgegevens (adres, e-mail en telefoonnummer) te vermelden, samen met de reden waarvoor u een startgesprek wilt aanvragen. Geef daarbij een beschrijving van de situatie en wat u tijdens het gesprek zou willen bespreken. Wij nodigen u vervolgens uit voor een fysiek of telefonisch gesprek, afhankelijk van de complexiteit van uw plan.

Principeverzoek

Lever een principeverzoek bij ons in om te kijken of uw plan haalbaar is

Ook leert u hierdoor meer over de regels en de problemen van uw plan. Met een principeverzoek voorkomt u dat u de bouw niet af kunt maken als uw plan toch niet haalbaar is. Een principeverzoek is geschikt voor verschillende type bouwwerkzaamheden. Denk hierbij aan een verbouwing aan een monumentaal pand, het verbouwen van een boerderij of agrarisch bedrijf tot een privé woning of een bijgebouw/schuur die u wilt ombouwen tot een woning. Bovendien zijn er nog meer mogelijkheden voor het indienen van een principeverzoek, afhankelijk van het specifieke karakter van uw initiatief.

Wij plaatsen uw principeverzoek eerst op de wachtlijst

Momenteel hebben we een aanzienlijke hoeveelheid aanvragen ontvangen, waardoor uw verzoek op onze wachtlijst komt te staan. We doen ons best om alle verzoeken zo spoedig mogelijk te behandelen. Zodra een behandelaar beschikbaar is om uw verzoek te beoordelen, zullen we u onmiddellijk van de wachtlijst halen en contact met u opnemen. We danken u voor uw geduld en medewerking. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

Soms vinden wij het nodig om uw plan te bespreken tijdens de intake- en omgevingstafel

Dat doen we als uw plan ingewikkeld is. Of als uw plan niet binnen het omgevingsplan past. Tijdens de intaketafel beoordeelt een kleine groep mensen van onze gemeente of uw plan haalbaar is. Is dat het geval? Dan schuiven een aantal experts aan om naar uw plan te kijken. Dit gebeurt tijdens de omgevingstafel.

De intake- en omgevingstafel kan u helpen om uw plan aan te passen

Zodat uw plan toch binnen het omgevingsplan past als dat niet het geval is. Dit kunt u één keer gratis doen. Paste u uw plan aan na de intake- en omgevingstafel? Dan hoeft u alleen nog een vergunning aan te vragen.

Het kan ook gebeuren dat ons college uw principeverzoek meteen goedkeurt

Vraag dan een vervolgprocedure aan. 

Principeverzoek inleveren

Zoek vooraf zelf op waar u rekening mee moet houden

Zo voorkomt u dat u misschien teleurgesteld raakt. Bekijk bijvoorbeeld online het omgevingsplan.  Zoek op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) het adres op. U kunt ook contact met ons opnemen via infobouwzaken@jouwgemeente.nl

Lever online een principeverzoek in om het omgevingsplan te veranderen

Dat doet u via de knop hieronder. U voegt alle documenten toe die wij nodig hebben. Let op: voeg alles in 1 keer toe. En zorg dat alle documenten in dezelfde map op uw computer staan. U kunt later namelijk geen andere documenten meer toevoegen. 

Indienen principeverzoek

Voeg deze documenten toe bij uw principeverzoek:

  • Een situatietekening van het hele gebied (op schaal en met maatvoering). Van de situatie op dit moment en de situatie in de toekomst.
  • Foto’s van de bestaande situatie en omgeving.
  • Een klic-melding (optioneel).
  • Een korte omschrijving van de reden van uw bouwplan en wat het bouwplan inhoudt.
  • Een korte beschrijving over de omgeving van het stuk grond. Meer hierover vindt u in Het Molenwaards kookboek (onder dit stukje).
  • Informatie over participatie. Hiermee bedoelen wij welke partijen weten wat uw plannen inhouden. Of hoe u partijen gaat laten weten wat uw plannen zijn.
  • Uw gegevens. Zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.  

Kosten

U betaalt € 675,- voor een principeverzoek als wij het omgevingsplan moeten aanpassen. Voor een intake- en/ of omgevingstafel betaalt u € 1250,-.

Vervolg

U kunt twee soorten ruimtelijke procedures aanvragen vanaf 1 januari 2024:
  1. Een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA).
  2. Een aanpassing van het omgevingsplan.